Organizator:

Opis wydarzenia

Podziel się

Spotykamy się, aby wesprzeć budowanie postaw patriotycznych i proobronnych, ciekawość historii naszego narodu oraz wynikającej z niej kultury. Wspomagamy jednostki, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski oraz projekty, podtrzymujące tradycje narodowo-patriotyczne. Zapoznajemy z kulturą strzelecką oraz potencjałem obronnym tej sfery. Uczymy, jak zachować się w sytuacjach szczególnego zagrożenia i kryzysu.