Organizator:

Muzeum Narodowe w Lublinie

Podziel się

Muzeum Narodowe w Lublinie należy do najstarszych i największych instytucji kulturalnych we wschodniej Polsce.

Gromadzi najbogatsze i najcenniejsze w regionie zbiory reprezentujące polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe. Obejmują one wiele dziedzin – od archeologii po sztukę współczesną.

Siedzibą główną Muzeum jest Zamek Lubelski. Na wzgórzu zamkowym zachowały się dwa obiekty średniowiecznej zabudowy: wieża obronno-mieszkalna (donżon) oraz Kaplica Trójcy Świętej. Donżon pochodzi z I połowy XIII wieku i jest jedynym w Lublinie zabytkiem sztuki romańskiej oraz jedną z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie. Kaplica Trójcy Świętej, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie, została wzniesiona w stylu gotyckim za panowania Kazimierza Wielkiego. Z inicjatywy Władysława Jagiełły jej wnętrze zostało pokryte polichromią bizantyńsko-ruską. To spotkanie i koegzystencja dwóch wielkich kultur europejskiego średniowiecza – Zachodu i Wschodu – stanowi o unikatowości kaplicy w skali światowej. W murach lubelskiego zamku w 1569 roku przypieczętowano akt połączenia Polski i Litwy w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, zwany unią lubelską.

Obecny budynek zamku powstał na początku XIX wieku z przeznaczeniem na więzienie, które funkcjonowało do 1954 roku. Historię tę upamiętnia oddział Muzeum Martyrologii „Pod zegarem”. Od 1957 roku zamek jest siedzibą główną Muzeum, w roku 2020 przekształconego w Muzeum Narodowe w Lublinie.

Muzeum Narodowe w Lublinie jest jednym z najbardziej znanych i najliczniej odwiedzanych miejsc w województwie. Poza siedzibą główną Muzeum posiada 8 oddziałów, w Lublinie, Nałęczowie i Kraśniku. Prowadzi działalność wystawienniczą, naukowo-badawczą, edukacyjną i popularyzatorską, wydawniczą, a także konserwatorską. Współpracuje z muzeami oraz innymi instytucjami w Polsce i za granicą w zakresie ochrony, badania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Muzeum stanowi ważny ośrodek promocji miasta i regionu.