Organizator:

Konferencji Powszechna Obrona Polaków oraz Wojewódzkie Obchody Dnia Kadeta

Podziel się

Właśnie zakończył się pierwszy dzień Zlotu Miłośników Broni, Militariów i Survivalu, podczas którego miała miejsce konferencja Powszechna Obrona Polaków poświęcona tematyce proobronności oraz Wojewódzkie Obchody Dnia Kadeta, które zgromadziły zarówno młodzież szkolną, jak i przedstawicieli władz państwowych oraz wojskowych.

Obchody Dnia Kadeta zainaugurowały cykl wydarzeń związanych z obroną kraju i bezpieczeństwem narodowym, a także przygotowały grunt pod tematykę poruszaną podczas późniejszej konferencji.

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia nastąpiło po przywitaniu zaproszonych gości przez Organizatorów wydarzenia Prezes Targów Lublin Pana Roberta Głowackiego oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA Pana Tomasza Czopka, a także Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Honorowego Przewodniczącego Zlotu Miłośników Broni, Militariów i Survivalu „Militaria Pro ARMA” Pana Michała Mulawę.

Zebrani na konferencji eksperci służb wojskowych omówili najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem kraju i jego mieszkańców. Głos zabrali między innymi Gen. bryg. Maciej KLISZ, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Płk Jerzy FLIS, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie, Damian Duda , szefem polskiego zespołu ratowników pola walki "W międzyczasie" oraz Jarosław LEWANDOWSKI, redaktor naczelny miesięcznika „Strzał.pl”.  

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. obronność Polski w XXI wieku czy aktualny stan i wyzwania w procesie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP. Dyskutowano także o kwestiach związanych z  dostępem do broni jako czynnik wspierający obronność kraju oraz Narodowym Programem Amunicyjnym, a prywatnym przemysłem broni, amunicji i uzbrojenia – szansie na szybkie zwiększenie potencjału produkcji obronnej w Polsce.

Ważnym punktem konferencji była debata miesięcznika „Strzał.pl” na temat dostępu do broni, jako wsparcie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP. Ekspertom zależało na tym, aby Polska była w stanie sprostać nowym wyzwaniom i zagrożeniom, dlatego też dyskutowano o modernizacji prawa dotyczącego posiadania broni palnej i rozbudowy polskiej armii.

Nieoczekiwaną niespodzianką okazała się wizyta żołnierzy z Słowenii, Rumunii oraz „podhalańczyków” ćwiczących wojskowo w ramach manewrów Anakonda-23 w naszym regionie. Inicjatywa ta została podjęta przez pułkownika Tadeusza Nastarowicza, dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, który do zeszłego roku pełnił funkcję szefa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przy halach Targów pojawiły się Rosomaki, rumuńskie Piranie oraz słoweńskie Valuki.

Konferencja Powszechna Obrona Polaków była ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy interesują się bezpieczeństwem kraju. Wymiana poglądów i doświadczeń ekspertów pozwoliła na wypracowanie konkretnych rozwiązań i strategii, które pomogą w ochronie Polski i jej mieszkańców przed współczesnymi zagrożeniami.