Organizator:

Komenda Wojewódzka Policji Partnerem wystawy Militaria 2019

Podziel się

Partnerem wystawy Militaria 2019 została Wojewódzka Komenda Policji w Lublinie, która poza swoją działalnością statutową zajmuje się również edukacją.

Przez wiele lat gromadzono zbiory, które doczekały się swojego miejsca. Izba Pamięci znajduje się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie na ul. Narutowicza. Pozyskiwaniem zbiorów, ewidencją, oznakowaniem i przechowywaniem zajmuje się Wydział Prezydialny KWP w Lublinie. Pierwsze zbiory przekazano do Izby Pamięci w dniu 30 kwietnia 2010 r. Zbiory nadal są gromadzone i przechowywane. W zbiorach znajdują się między innymi środki transportu, sprzęt techniki policyjnej i biurowej, uzbrojenie, mundury, sprzęt medyczny, sztandary, puchary oraz zbiory biblioteczne.