Organizator:

75 rocznica Powstania Warszawskiego

Podziel się

Wystawa „75 rocznica Powstania Warszawskiego - mundury i broń powstańczych oddziałów” to zbiory Wojciecha Molskiego i uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 Gdańsk pod opieką profesora Piotra Czerepuka.

Na wystawie będzie można zobaczyć różnorodne i charakterystyczne umundurowanie batalionów powstańczych takich jak PARASOL, CZATA 49 itp. oraz ich zróżnicowane uzbrojenie, zarówno zdobyczne, zrzutowe alianckie jak i rodzimej produkcji. Jedyna okazja, żeby zapoznać się z Piatem, Stenem, Błyskawicą czy niemieckimi MP40, MG34 i MG42. Wszystkie mundury oraz broń pochodzą ze szkolnej, gdańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej CZATA 49 oraz od Wojciecha Molskiego. Szkolną grupę CZATA 49 tworzą: dzieci, młodzież ze SP 29 w Gdańsku oraz ich rodzice i nauczyciele. Można ich zobaczyć na corocznych uroczystościach 1 sierpnia w Warszawie oraz w Gdańsku 11 Listopada oraz w Dniu Żołnierzy Wyklętych.