MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Lublin po godzinach

 Teatr Muzyczny w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

Tel.: 81 532 76 13
Fax: 81 534 41 58
www.teatrmuzyczny.eu
sekretariat@teatrmuzyczny.eu
www.facebook.com/tmlublin


Lublin po godzinach


REJON STAREGO MIASTA - WZGÓRZE ZAMKOWE
Z KOMPLEKSEM ZAMKU LUBELSKIEGO - PODZAMCZE I OKOLICE


Stare Miasto

Wejście na Wieżę Trynitarską, w której znajduje się Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Sakralnej. Z Wieży roztacza się piękny widok na panoramę Starego Miasta, Wzgórzę Zamkowe, Podzamcze, Śródmieście i peryferyjny dzielnic Lublina
http://www.kuria.lublin.pl/muzeum/glowna_1_0.html

Brama Krakowska, w której znajduje się Muzeum Historii Miasta Lublina. Obok Bramy stoi Baszta Gotycka - obie budowle są fragmentem dawnych murów obronnych z XIV w. początek Szlaku Zabytków Architektury (http://www.zamek.lublin.pl

Wizyta w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej, który znajduje się koło Bramy Krakowskiej (ul. Jezuicka 1/3); możliwość uzyskania bezpłatnej informacji, zakupu wydawnictw turystycznych i pamiątek (www.loit.lublin.pl)

Rynek, otoczony zabytkowymi kamieniczkami z gmachem Trybunału Koronnego pośrodku - w jego podziemiach mieści się wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej ( e-mail: podziemia@tnn.lublin.pl )

Zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów, wewnątrz którego jest zorganizowana trasa turystyczna dla zwiedzających (www.dominikanie.lub.pl)

Plac po Farze ze zrekonstruowanymi fundamentami kościoła pw. św. Michała; stąd piękny widok na Podwale, Podzamcze i Zamek Lubelski

Brama Grodzka, w której mieści się Ośrodek - Teatr NN z makietą przedwojennej dzielnicy żydowskiej oraz innymi śladami kultury żydowskiej w Lublinie (www.tnn.lublin.pl)

Zamek Lubelski z donżonem z XIII w. i gotycko-renesansową kaplicą ozdobioną freskami rusko-bizantyńskimi; siedziba Muzeum Lubelskiego; początek Jagiellońskiego Szlaku Unii Lubelskiej i Szlaku Znanych Lublinian (www.muzeumlubelskie.pl )

Podzamcze i okolice

Plac Zamkowy - przed II wojną światową istniało tu centrum dzielnicy żydowskiej; początek Szlaku Pamięci Żydów Lublina

Wzgórze Grodzisko ze Starym Kirkutem przy ul. Kalinowszczyzna.

Katedralna Cerkiew Prawosławna przy ul. Ruskiej

Wzgórze Czwartek z kościołem pw. św. Mikołaja; wyśmienity punkt widokowy na Stare Miasto i Podzamcze

Nowy Kirkut z Izbą Pamięci Żydów Lubelskich, przy ul. Walecznych

Gmach dawnej, żydowskiej Uczelni Mędrców Lublina przy ul. Unickiej

Uwaga: Powrót do centrum miasta koło Bramy Krakowskiej i Archikatedry trolejbusem linii 156 z pętli przy ul. Unickiej lub pieszo ul. Lubartowską (ok. 2 km).
Więcej informacji na stronie www.lubelskie.pl